Komitet naukowy

FMFF 2018


Wydział Fizyki UW

Krzysztof Turzyński (Dziekan ds. studenckich)

Jarosław Żygierewicz (Kierownik Zakładu Fizyki Biomedycznej)

Beata Brzozowska (opiekun Koła)


Wydział Farmaceutyczny WUM

Piotr Wroczyński (Dziekan)

Dariusz Maciej Pisklak (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej)

Łukasz Szeleszczuk (opiekun Koła)

Katarzyna Zawada (Zakład Chemii Fizycznej)

Paweł Siudem (Zakład Chemii Fizycznej)