Radioembolizacja - pomysł na leczenie nowotworów gruczołu krokowego

Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018

Mateusz Filipek 1,2

1Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Radioembolizacja jest jedną z nowych, nieinwazyjnych metod leczenia nowotworów. Polega ona na wprowadzeniu mikroskopijnej wielkości źródeł promieniotwórczych o sferycznym kształcie bezpośrednio do tętnicy zasilającej guzy w krew. Obecnie wykonuje się ją w przypadku występowania zmian zlokalizowanych w wątrobie, lub tych dających do niej przerzuty. Metoda ta jest szeroko stosowana w krajach zachodnich. 

Prostata to druga (po płucach) najczęściej występująca lokalizacja choroby nowotworowej u mężczyzn. Główne metody leczenia gruczołu krokowego to chirurgia (wycięcie prostaty wraz z pęcherzykami nasiennymi i węzłami chłonnymi miednicy), brachyterapia (wprowadzenie radioizotopu bezpośrednio do prostaty) oraz radioterapia (napromienianie z pól zewnętrznych). 

W celu zbadania efektu stosowania radioembolizacji w nowotworach prostaty, powstała grupa złożona z lekarzy, fizyków i chemików z warszawskich ośrodków naukowych. W prezentacji przedstawione zostaną krótkie streszczenie informacji dotyczących tej techniki w odniesieniu do nowotworów gruczołu krokowego, motywacja grupy badawczej oraz plany działania na kolejne miesiące.

Mateusz Filipek

Practical Info

Date
24-05-2018 14:15
Duration
15 minutes
Location